bgendeit
Утвърден производител и преработвател на пресни и замразени плодове

ТРАДИЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ

„Агрифрукт 2004” ЕООД
4489 с. Лозен, Стопански двор
Общ. Септември, обл. Пазарджик
България
Image
© 2024, Agrifruct 2004. All rights reserved